Защо да работите с нас

Работата с нас Ви гарантира стабилен и задълбочен подход, който е резултат от дългогодишно езиково обучение и специфичен опит в отделните области. Ние ще осигурим прецизна, последователна и ефективна комуникация между Вас и Вашите клиенти или партньори. Запознайте се с нашата работа

Кои сме ние

Ние сме екип от висококвалифицирани преводачи с английски език. Всеки от нас притежава професионална квалификация по устен и писмен превод, богат опит и експертни познания в конкретни области.  Живеем и работим в Обединеното кралство и в България. Запознайте се с нашия екип

Какво правим

Извършваме писмени и устни преводи от английски на български и от български на английски език, както и редактиране и коригиране на текстове, за да помогнем на Вашата компания да се представи успешно на чуждия пазар. Работим в много области, в т.ч. медицински и фармацевтични науки, финанси, информационни технологии и маркетинг. Вижте нашите услуги

I have no hesitation recommending NN Translations for the excellent quality of their translation work and linguistic validation services. Their team exceeded my expectations! Mark Gibson, Director, Gibson Research and Informatics Services Ltd, UK